قیمت انواع دستگاه ماینر امروز + جدول

چنانچه قصد خرید دستگاه ماینر برای استخراج رمز ارز دارید می‌توانید از لیست قیمت ماینر‌های زیر استفاده نمایید. لیست قیمت‌ها از ارزان به گران مرتب شده تا بتوانید دستگاه مناسب با بودجه خود را به آسانی انتخاب نمایید.

به گزارش گروه بازار پارسینه، چنانچه قصد خرید دستگاه ماینر برای استخراج رمز ارز دارید می‌توانید از لیست قیمت ماینر‌های زیر استفاده نمایید. لیست قیمت‌ها از ارزان به گران مرتب شده تا بتوانید دستگاه مناسب با بودجه خود را به آسانی انتخاب نمایید.
 

 

قیمت دستگاه های ماینر

نام کالا

قیمت (تومان)

دستگاه ماینر بیت مین Antminer T9 Plus 10.5TH/s  ۳,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9j 14Th/s  ۳,۲۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M3  ۳,۳۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین انت ماینر Antminer S9i 14.5Th/s  ۳,۴۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9j 14.5Th/s  ۳,۴۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 SE 17Th  ۳,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر ای بنگ Ebang Ebit E9+ 9Th  ۳,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M3X 12.5Th/s  ۴,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9  ۴,۳۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 911  ۴,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر کنان Avalon A920 18Th  ۴,۸۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Terminator  ۴,۹۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9i 13.5Th  ۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 14Th  ۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 13.5TH/s  ۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر علائدین ماینر T1 16Th/s  ۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9.2 12Th  ۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9i 13TH/s  ۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر هالونگ ماینینگ Dragonmint T1 16Th/s  ۵,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9i 13.5Th  ۶,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 25Th  ۶,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10 18Th  ۶,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر علائدین ماینر T2 26TH  ۶,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون S11 SiaMaster  ۶,۹۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L3 Plus  ۷,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9.3 16Th  ۷,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر لاوکور A1 25Th/s  ۷,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 821  ۷,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L3+ 504MH/s  ۷,۱۹۹,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L3+ 504Mh  ۷,۲۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L3++ 596Mh/s  ۷,۳۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T 26Th  ۷,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S11 20.5Th  ۷,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M1  ۷,۹۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر چیتا ماینر F1 24Th/s  ۷,۹۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2TH 29TH/S  ۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 SE 16TH/s  ۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 SE 16TH  ۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9i+ 13.5Th/s  ۸,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر علائدین ماینر T1 32Th/s  ۹,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S11 19Th  ۹,۳۹۳,۰۰۰
دستگاه ماینر گلدشل HS-BOX 235GH/s  ۹,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 30TH  ۹,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر ای بنگ Ebang Ebit E9.5 11.5Th  ۹,۶۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z9 Mini  ۹,۷۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T-30Th/s  ۹,۹۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo+ 32Th  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 24Th/s  ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer D3  ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S11 19.5Th/s  ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.1 18Th/s  ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 841  ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T HF+ 32Th/s  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر علائدین ماینر L2 30TH  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2THM 30Th/s  ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L3++ 580Mh/s  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T15  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر گلدشل KD-Box II 5Th/s  ۱۲,۱۹۱,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T H+ 33Th/s  ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2T HF 30Th/s  ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 42Th/s  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 40Th/s  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 852  ۱۳,۹۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 Hydro 18Th/s  ۱۴,۹۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.2 27Th  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر ای بنگ EBIT E10.3 24TH  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S15 28Th/s  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z9  ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر هالونگ ماینینگ Dragonmint T1 32Th/s  ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T3 50Th  ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 920  ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 37Th/s  ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 921  ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر کنان Avalon 910  ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر پانگولین ماینر Whatsminer M10  ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21 42Th  ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M10 33TH  ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 920P  ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17e 50TH/s  ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر ای بنگ EBit E11 30TH  ۱۹,۸۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 1066 Pro 55TH/s  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T2 Turbo 36Th  ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21 28Th/s  ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 50Th  ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر گلدشل KD-BOX 1.6Th/s  ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T3+ 57Th/s  ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی WhatsMiner M20 45TH  ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21 31Th  ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر گلدشل KD-BOX Pro 2.6Th/s  ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 58Th  ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 52Th  ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 54Th  ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر ای بنگ EBIT E9 PRO SHA256 25TH  ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 56Th/s  ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 52Th  ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 54Th  ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 53Th/s  ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 58Th/s  ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 38Th  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17e 53Th  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 67TH/s  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 Pro 53Th/s  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیتفیلای Snow Panther B1 Plus  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر چیتا ماینر F3 30Th/s  ۲۸,۹۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 62Th  ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیتفیلای Snow Panther A1  ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 65TH  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A10 Pro+ ETH 720MH  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 62TH  ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32S 60Th  ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 56Th  ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 Pro 56Th  ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 64Th  ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر آپولو V1 Mini Classic 130Mh/s  ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 60Th  ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 68TH  ۳۲,۹۹۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 66Th  ۳۳,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A10 Pro+ ETH 750MH  ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 58Th  ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 64Th  ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 68Th/s  ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 1047 37TH  ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 62Th/s  ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 72TH  ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 74Th  ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 1066 50TH  ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer K5 1130GH  ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E12 Plus 50Th  ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z11 135ksol/s  ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون T3 39T  ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E11+ 37TH  ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M21S 64Th  ۳۹,۳۵۴,۰۰۰
دستگاه ماینر استرانگ یو STU-U2 7Th/s  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 61Th  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 60Th  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17e 64Th  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر چیتا ماینر F5M 53Th/s  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر استرانگ یو STU-U2 7Th/s  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 72Th  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M20S 70Th/s  ۴۰,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 Pro 50Th/s  ۴۰,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 55Th  ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 70Th  ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32 70Th/s  ۴۱,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 76Th/s  ۴۱,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 73Th/s  ۴۱,۹۹۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32S 62Th  ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 78Th/s  ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer E3 180MH/s  ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 62Th/s  ۴۳,۶۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 80Th/s  ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 76Th  ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E11++ 44TH  ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M32S 64Th  ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 82Th  ۴۶,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر چیتا ماینر F5 40Th/s  ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 68TH/s  ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E12 44Th  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z15e 200ksol/s  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S 84Th/s  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M10S  ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 90Th/s  ۵۲,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر آی بی لینک BM-K1 Max 32TH/s  ۵۲,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر جاسماینر X4 BRICK 65Mh/s  ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر کنان AvalonMiner 1166 Pro 81Th/s  ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A9++ ZMaster  ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 95Th  ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S 86Th/s  ۵۹,۸۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A10 ETHMaster 432Mh/s  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S+ 82Th/s  ۶۱,۲۰۶,۴۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer E3 190MH/s  ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S 88TH  ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S 90Th/s  ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S 92Th/s  ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر آی بی لینک BM-K1 5.3Th  ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S+ 88TH  ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر چیتا ماینر F5i 60Th  ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M31S+ 80Th/s  ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S+ 100TH/S  ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S 98TH/s  ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S+ 102TH/s  ۶۸,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بیتی Whatsminer M30S+ 98TH/s  ۶۹,۵۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer T19 84Th  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S++ 104TH  ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر آی بی لینک BM-K3 70TH  ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S 102TH/s  ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S++ 106TH  ۷۳,۸۹۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S+ 100TH  ۷۴,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S++ 108TH  ۷۴,۸۹۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19j 90TH/s  ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینو سیلیکون A10 Pro ETH 500MH  ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S 110TH/s  ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S++ 110TH  ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19a Pro 110TH/s  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M30S++ 112Th/s  ۸۱,۶۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر استرانگ یو STU-U6 660Gh/s  ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19j Pro 104TH/s  ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z15 420ksol/s  ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر استرانگ یو STU-U1+ 12.8TH/s  ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19j Pro 100TH/s  ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 Pro 110Th/s  ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M50S 126TH/s  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M50 114TH/s  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر جاسماینر X4-1U 520Mh/s  ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر آی بی لینک BM-K1+ 15Th/s  ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر گلدشل KD6 26.3Th  ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر گلدشل LT5-Pro 2.455GH/s  ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر جاسماینر X4-Q 1040MH  ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 XP 140TH/s  ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر گلدشل CK5 12TH/s  ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer M53 226TH/s  ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer DR5  ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر میکرو بی تی Whatsminer D1  ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر گلدشل CK6 19.3Th/s  ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L7 9.5Gh  ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 Pro+ Hyd 198TH/s  ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر اینوسیلیکون A11 Pro ETH 2000Mh/s  ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 XP Hyd 255TH/s  ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer L7 9.16Gh  ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر گلدشل KD5 Kadena 18Th/s  ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر گلدشل KD2 6Th/s  ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر بیت مین Antminer E9 3GH/s  ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دستگاه ماینر جاسماینر X4 2.5Gh/s  ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا