قیمت خودرو ثابت ماند! آخرین قیمت انواع خودرو سه شنبه ۱۹ اردیبهشت

در حالی که طی دو روز گذشته شاهد ریزش شدید قیمت ها در بازار خودرو بودیم امروز قیمت ها در بازار تغییر چندانی نداشت. قیمت بیشتر خودروها نسبت به روز گذشته ثابت مانده است.

  به گزارش اقتصاد ایران به نقل از اقتصاد آنلاین، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.​

قیمت روز انواع خودروها
خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان)  قیمت دلاری بازار آزاد  قیمت دلاری کارخانه
قیمت خودروهای سایپا
تیبا ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید                               ۶,۳۷۴
تیبا ۲ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید                               ۶,۵۴۲
ساینا ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید                               ۶,۵۲۳
ساینا S ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰                               ۶,۶۹۲                               ۴,۵۰۶
کوییک ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰                               ۶,۵۷۹                               ۳,۶۱۳
کوییک پلاس اتوماتیک ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰                               ۸,۲۴۳                               ۶,۱۱۴
کوییک R ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰                               ۶,۶۳۶                               ۴,۶۹۶
کوییک R پلاس اتوماتیک ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰                               ۸,۴۱۱                               ۵,۳۸۵
کوییک S ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰                               ۶,۸۰۴                               ۵,۰۱۳
شاهین ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰                             ۱۱,۱۴۰                               ۷,۹۴۷
سایپا ۱۵۱ ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰                               ۵,۳۸۳                               ۴,۰۷۵
سایپا ۱۵۱ (با لاینر) ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰                               ۵,۵۵۱                               ۴,۱۳۸
وانت زامیاد (آپشنال) ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰                             ۱۰,۷۱۰                               ۸,۰۲۸
وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۰,۸۴۱
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۱,۰۶۵                               ۹,۰۶۵
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۱,۱۷۸
وانت زامیاد دیزل ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰                             ۱۳,۲۷۱                             ۱۰,۴۰۱
وانت پادرا ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰                             ۱۲,۱۳۱                             ۱۱,۲۲۸
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۳,۲۵۲                             ۱۲,۲۸۰
پیکاپ کارون ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۴,۶۳۶                             ۱۳,۳۴۶
قیمت خودروهای ایران خودرو
وانت آریسان ۲ ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰                               ۷,۱۵۹                               ۵,۳۲۷
سورن پلاس (تیپ ۱) ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰                             ۱۰,۴۶۷                               ۶,۱۹۲
سورن پلاس (تیپ ۲) ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۰,۷۲۹
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۱,۰۰۹
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ ۱) ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰                             ۱۱,۶۸۲                               ۶,۹۶۱
سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ ۳) ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۲,۱۱۲
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۲,۵۴۲                               ۶,۰۵۶
دنا پلاس توربو دستی ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۴,۳۷۴                               ۸,۳۷۴
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰                             ۱۶,۸۴۱                             ۱۰,۱۶۹
پژو پارس ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰                             ۱۰,۰۷۵                               ۴,۸۱۸
پژو پارس سفارشی ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰                             ۱۰,۴۴۹                               ۵,۳۹۰
پژو پارس سفارشی ELX ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰                             ۱۰,۸۶۰                               ۶,۰۶۸
پژو پارس TU5 ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰                             ۱۲,۶۹۲                               ۵,۱۰۲
پژو پارس TU5 سفارشی ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۳,۱۲۱                               ۵,۴۲۱
پژو پارس TU5 سفارشی ELX ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۴,۱۳۱                               ۶,۱۶۸
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰                               ۹,۹۲۵                               ۴,۰۱۶
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۰,۹۹۱                               ۴,۸۴۱
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰                             ۱۲,۳۹۳                               ۵,۷۹۷
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (فرمان برقی) ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰                             ۱۲,۸۴۱                               ۵,۹۴۷
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما) ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰                             ۱۳,۵۵۱                               ۶,۴۱۹
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۶,۹۱۶                               ۷,۴۷۷
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۷,۹۴۴
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰                             ۱۴,۹۹۱                               ۷,۸۰۹
رانا پلاس ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۰,۱۳۱                               ۶,۰۰۰
رانا پلاس (پانوراما) ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰                             ۱۱,۲۳۴                               ۶,۴۰۲
تارا دستی ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰                             ۱۳,۰۶۵                               ۷,۳۴۸
تارا اتوماتیک ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰                             ۱۶,۵۴۲                               ۹,۱۶۹
هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۶,۸۲۲                             ۱۵,۰۴۷
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۰,۰۰۰                             ۱۵,۸۳۲
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۰,۵۶۱                             ۱۷,۵۸۹
هایما ۸ اس ( ۸S ) ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۴۲,۵۲۳                             ۲۸,۹۷۲
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰                             ۴۶,۲۶۲                             ۳۰,۵۹۸
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۶,۹۱۶                             ۲۵,۱۰۳
قیمت خودروهای مدیران خودرو
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۶,۳۱۸                             ۱۱,۴۹۵
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید                             ۱۷,۵۸۹
ام وی ام X22 پرو ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۹,۰۶۵
ام وی ام X22 پرو (IE) ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰                             ۱۹,۷۲۰                             ۱۶,۲۷۵
ام وی ام X55 پرو (IE) ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۷,۵۷۰                             ۲۲,۸۰۴
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۸,۳۱۸                             ۲۳,۳۸۳
چری آریزو ۵ (Turbo) جدید ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۴,۲۰۶                             ۱۹,۷۲۰
چری آریزو ۶ (Turbo) پرو ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۱,۹۶۳                             ۲۶,۷۲۹
تیگو ۷ (IE) ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۰,۷۴۸                             ۲۵,۷۹۴
فونیکس تیگو ۷ پرو ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۸,۷۸۵                             ۳۱,۱۵۹
فونیکس تیگو ۸ پرو ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰                             ۵۲,۶۱۷                             ۴۲,۴۱۱
فونیکس تیگو ۸ پرومکس ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۵۹,۶۲۶                             ۴۹,۱۵۹
فونیکس FX (پریمیوم) ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۴۲,۲۴۳                             ۳۲,۵۲۳
قیمت خودروهای کرمان موتور
لیفان X70 ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۷,۶۶۴                             ۱۴,۹۳۵
جک J4 (آپشنال) ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۵,۸۶۹                             ۱۴,۶۷۳
جک S3 ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۲,۰۵۶                             ۱۷,۸۵۰
جک S5 ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۱,۲۱۵                             ۲۸,۸۷۹
کی‌ام‌سی T8 ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۴,۳۹۳                             ۳۰,۸۴۱
کی‌ام‌سی J7 ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۵,۵۱۴                             ۳۲,۷۱۰
کی‌ام‌سی K7 ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۴۱,۱۲۱                             ۳۴,۵۷۹
قیمت خودروهای بهمن موتور
وانت کارا (تک کابین) ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰                             ۱۰,۵۲۳                               ۸,۹۹۶
وانت کارا (دو کابین) ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰                             ۱۰,۹۱۶                               ۹,۳۷۵
وانت کاپرا ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۲,۵۲۳                             ۱۸,۶۹۲
ریسپکت ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۸,۲۲۴                             ۲۰,۲۴۳
فیدلیتی (۵ نفره) ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۵,۵۱۴                             ۲۱,۷۵۷
فیدلیتی (۷ نفره) ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۶,۷۲۹                             ۲۲,۲۴۳
دیگنیتی پرایم ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۸,۶۹۲                             ۲۴,۸۶۰
دیگنیتی پرستیژ ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰                             ۴۵,۸۸۸                             ۳۰,۱۱۲
ون باری اینرودز ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰                             ۱۱,۰۸۴                             ۱۴,۹۵۱
قیمت خودروهای سایر شرکت ها
تیگارد X35 ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۹,۱۵۹                             ۱۹,۵۳۳
لاماری ایما ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۴۰,۰۰۰                             ۲۹,۰۶۵
آسنا دنده ای ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۲,۳۳۶                             ۱۹,۶۲۶
مکث تیارا ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۴,۲۰۶                             ۲۲,۴۳۰
مکث کلوت دستی ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۱,۵۸۹                             ۲۰,۵۰۵
راین R3 ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۳,۲۵۲                             ۱۰,۸۲۲
دایون Y5 ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۳,۴۵۸                             ۲۳,۳۲۷
فردا T5 ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۲,۱۵۰                             ۲۴,۴۱۱

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا