قیمت ماهی امروز + جدول

در جدول زیر می‌توانید قیمت انواع ماهی شمال، جنوب و پرورشی تازه و منجمد را مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

به گزارش گروه بازار پارسینه، ماهی نام دسته‌ای از جانداران خون‌سرد آبزی است. آنها به کمک باله در آب حرکت می‌کنند، هنگام دور زدن از باله‌های سینه‌ای و هنگام حرکت سریع از بالهٔ دُمی استفاده می‌کنند. پوست بدن ماهی‌ها از پولک پوشیده شده و لغزنده است. ماهی‌ها با آب‌شش‌های دو طرف سر خود در آب تنفس می‌کنند. ادامهٔ نسل ماهی‌ها با تخم ریزی در آب صورت می‌گیرد که از هر تخم یک ماهی متولد می‌شود. به‌طور کلی ماهی‌ها در دستهٔ آبزیان جای دارند و تخم‌گذار هستند.

 

 

قیمت ماهی

عنوان

وزن

قیمت (تومان)

ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی هر کیلوگرم ۴۴۵,۰۰۰
ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده هر کیلوگرم ۳۷۵,۰۰۰
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد سایز M و L ۳۵۰,۰۰۰
ماهی اوزون برون زنده بالای ۳۰۰۰ گرم ۳۴۵,۰۰۰
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد سایز S ۳۴۰,۰۰۰
ماهی اوزون برون صید شده پرورشی هر کیلوگرم ۳۴۰,۰۰۰
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم بالای ۳۰۰۰ گرم ۳۳۰,۰۰۰
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم بالای ۳۰۰۰ گرم ۲۹۰,۰۰۰
ماهی شیر بی سرو دم منجمد هرکیلو ۲۹۰,۰۰۰
میگوی دریایی با سر منجمد سایز ۴۰-۳۱ ۲۹۰,۰۰۰
ماهی شیر ( بچه شیر) بی سر و دم هر کیلوگرم ۲۹۰,۰۰۰
ماهی راشکو بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۲۸۰,۰۰۰
ماهی راشکو بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۲۷۰,۰۰۰
ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک هر کیلوگرم ۲۶۰,۰۰۰
ماهی شیر – بچه شیر – با سر و دم بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۲۵۰,۰۰۰
ماهی شیر با سرو دم منجمد بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۲۵۰,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه بالای ۱۰۰۰ گرم هرکیلو ۲۴۰,۰۰۰
ماهی سی بس بالای ۱۰۰۰ گرم ۲۴۰,۰۰۰
ماهی هامور بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۲۴۰,۰۰۰
میگوی دریایی با سر منجمد سایز ۶۰-۴۱ ۲۴۰,۰۰۰
ماهی سی بس منجمد هر کیلوگرم ۲۴۰,۰۰۰
ماهی شیر – بچه شیر – با سر و دم بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو ۲۳۵,۰۰۰
ماهی سوف – شمال بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو ۲۳۰,۰۰۰
ماهی بچه شیر منجمد بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۲۳۰,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزXL ۲۳۰,۰۰۰
ماهی قباد بالای ۱۰۰۰ گرم ۲۳۰,۰۰۰
ماهی سفید دریایی – شمال بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو ۲۲۰,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو ۲۲۰,۰۰۰
ماهی شوریده بالای ۷۰۰ گرم ۲۲۰,۰۰۰
ماهی قباد بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم ۲۲۰,۰۰۰
ماهی هامور بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم ۲۲۰,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه منجمد سایز L ۲۲۰,۰۰۰
ماهی هامور منجمد سایز XL ۲۲۰,۰۰۰
ماهی سرخو سایر انواع ( چمن، سبیتی، هاجر، دندانه) هر کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰
ماهی اردک – شمال بالای ۷۰۰ گرم هرکیلو ۲۱۰,۰۰۰
ماهی سفید دریایی – شمال بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو ۲۱۰,۰۰۰
ماهی سوف – شمال بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو ۲۱۰,۰۰۰
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز XL ۲۱۰,۰۰۰
ماهی شوریده بین ۵۰۰تا ۷۰۰ گرم ۲۰۰,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه منجمد سایز M ۲۰۰,۰۰۰
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز L ۲۰۰,۰۰۰
ماهی شانک بالای ۴۰۰ گرم ۱۹۵,۰۰۰
ماهی کفشک بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۹۵,۰۰۰
میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX) هر کیلوگرم ۱۹۵,۰۰۰
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز M ۱۹۰,۰۰۰
ماهی سنگسر طلایی بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۸۵,۰۰۰
ماهی کفشک منجمد سایز L ۱۸۵,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۱۸۰,۰۰۰
ماهی کفشک بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم ۱۸۰,۰۰۰
ماهی همام بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۱۸۰,۰۰۰
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده بالای ۳۰۰ گرم ۱۷۹,۰۰۰
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده بالای ۵۰۰ گرم ۱۷۹,۰۰۰
ماهی سنگسر طلایی بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو ۱۷۵,۰۰۰
ماهی کفشک منجمد سایز XL ۱۷۵,۰۰۰
ماهی سرخو منجمد سایز L ۱۷۰,۰۰۰
ماهی شهری بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۷۰,۰۰۰
ماهی سکن با سر و دم بالای ۲۰۰۰ گرم هرکیلو ۱۶۵,۰۰۰
ماهی سنگسر طلایی منجمد سایز L ۱۶۵,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز منجمد بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۶۵,۰۰۰
ماهی همام بالای ۳۰۰۰ گرم ۱۶۰,۰۰۰
ماهی سنگسر (انواع مختلف) هرکیلو ۱۵۰,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۱۵۰,۰۰۰
ماهی سکن با سر و دم منجمد سایز L ۱۵۰,۰۰۰
ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان بالای ۳۰۰ گرم هرکیلو ۱۴۶,۰۰۰
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده بالای ۳۰۰ گرم ۱۴۶,۰۰۰
ماهی گیش مقوا بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۱۴۵,۰۰۰
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد سایز L , M ۱۴۵,۰۰۰
ماهی شهری منجمد سایز L ۱۴۵,۰۰۰
ماهی پرورشی آمور بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو ۱۴۰,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه منجمد بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۴۰,۰۰۰
ماهی پرورشی آمور بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ گرم هرکیلو ۱۳۵,۰۰۰
ماهی گیش مقوا بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم ۱۳۵,۰۰۰
ماهی پرورشی کپور زنده بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۳۵,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیا و دم سبز زیره ۱۰۰۰ گرم ۱۳۵,۰۰۰
ماهی کپور شمال دریایی بالای ۴۰۰ گرم ۱۳۵,۰۰۰
ماهی کفال – شمال بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو ۱۳۰,۰۰۰
ماهی پرورشی کپور بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو ۱۳۰,۰۰۰
میگوی دریایی با سر منجمد سایز ۹۱-۱۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
ماهی آمور زنده بالای ۱۲۰۰ گرم ۱۳۰,۰۰۰
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۳۰,۰۰۰
ماهی گیش مقوا بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم ۱۲۵,۰۰۰
ماهی پرورشی روهیتا هر کیلوگرم ۱۲۵,۰۰۰
ماهی کفال – شمال بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو ۱۲۰,۰۰۰
ماهی پرورشی کپور بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ گرم هرکیلو ۱۲۰,۰۰۰
ماهی گیش انواع بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۲۰,۰۰۰
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم ۱۲۰,۰۰۰
ماهی گالیت (خرک ) بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۱۵,۰۰۰
ماهی گیش مقوایی منجمد سایز L ۱۱۰,۰۰۰
ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم ۱۱۰,۰۰۰
ماهی طوطی ماهی بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۰۰,۰۰۰
ماهی گیش معمولی منجمد سایز L ۱۰۰,۰۰۰
ماهی زبان هر کیلوگرم ۹۵,۰۰۰
ماهی تیلاپیا پرورشی هر کیلوگرم ۹۵,۰۰۰
ماهی خامه ماهی – زیبا بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۹۰,۰۰۰
ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای ۱۰۰۰ گرم ۹۰,۰۰۰
ماهی سارم بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۸۸,۰۰۰
ماهی پرورشی بیگ هد بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۸۵,۰۰۰
ماهی عروس بالای ۷۰۰ گرم ۸۵,۰۰۰
ماهی سارم صنعتی منجمد سایزL , XL ۸۲,۰۰۰
ماهی بیگ هد زنده بالای ۲۰۰۰ گرم ۸۲,۰۰۰
ماهی پرورشی بیگ هد بین ۲۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۸۰,۰۰۰
ماهی خامه ماهی – زیبا بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۸۰,۰۰۰
ماهی سارم بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم هرکیلو ۷۸,۰۰۰
ماهی پرورشی فیتوفاگ بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو ۷۵,۰۰۰
ماهی فیتوفاگ زنده بالای ۱۰۰۰ گرم ۷۵,۰۰۰
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) هر کیلوگرم ۷۵,۰۰۰
ماهی پرورشی فیتوفاگ زیر ۱۵۰۰ گرم هرکیلو ۷۰,۰۰۰
ماهی سلطان ابراهیم بالای ۲۵۰ گرم ۷۰,۰۰۰
ماهی زرده هر کیلوگرم ۷۰,۰۰۰
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایز L ۶۵,۰۰۰
ماهی حمام ( کبوتر ) بالای ۱۰۰۰ گرم ۶۵,۰۰۰
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایز M ۶۰,۰۰۰
ماهی بیاح بالای ۲۰۰ گرم هرکیلو ۵۵,۰۰۰
ماهی طلال منجمد سایز L ۵۰,۰۰۰
ماهی حسون بالای ۴۰۰ گرم ۴۹,۰۰۰
ماهی سیم – شمال هرکیلو ۴۵,۰۰۰
ماهی کتو بالای ۵۰۰ گرم ۴۵,۰۰۰
ماهی حسون منجمد سایز L ۴۵,۰۰۰
ماهی کیلکا – شمال هرکیلو ۴۳,۰۰۰
ماهی کیلکا منجمد هر کیلوگرم ۴۳,۰۰۰
ماهی ساردین جنوب هر کیلوگرم ۴۳,۰۰۰
ماهی حسون منجمد سایز M ۴۰,۰۰۰

ماهی غذایی خوشمزه با پخت آسان

ماهی غذایی خوشمزه است و پخت و آماده‌سازی آن آسان است. به همین دلیل باید ماهی را در رژیم غذایی قرار داد. به‌نظر می‌رسد خوردن یک تا دو بار ماهی در هفته برای رسیدن به فواید بی‌شمار آن کافی است. در صورت امکان، به‌جای ماهی پرورشی از ماهی آزاد استفاده کنید. ماهی‌های آزاد اسید چرب امگا ۳ بیشتری دارند و احتمال آلوده بودن آنها کمتر است.

سه روش برای مزه دار کردن ماهی

 • خواباندن در یک مخلوط پودری تشکیل شده از پودر زردچوبه، پودر سیر، نمک و فلفل سیاه و آرد سفید است. همچنین یکی از ادویه های رایج برای طعم دار کردن ادویه کاری است. دقت کنید به مقدار کم از پودر کاری استفاده کنید چون مقدار زیاد پودر کاری بر طعم های دیگه قالب میشود.
 • ابتدا ماهی را با آبلیمو و نمک آغشته کنید ۲۰ دقیقه استراحت بدهید سپس یک عدد پیاز همراه با سیر رنده شده با ادویه‌های زردچوبه و فلفل سیاه مخلوط کنید و بر روی ماهی بریزید. در آخر دو طرف ماهی را به زعفران غلیظ دم کرده آغشته نمایید.
 • سومین روش برای مزه دار کردن ماهی اضافه کردن ورقه هایی از پیاز، سیر و زنجبیل تازه و یا نصف قاشق چای خوری از پودر آن ها به روغن داغ شده درون ماهیتابه برای سرخ کردن ماهی است.

بهترین ماهی برای کباب کدام است؟

ماهی های چرب تر برای طبخ ماهی کبابی مناسب‌ترند. نمونه هایی از ماهی های چرب عبارتند از:

 • ماهی قزل آلا
 • ماهی سالمون
 • ماهی ساردین
 • ماهی پریچارد
 • ماهی آزاد نر
 • مار ماهی
 • ماهی سفید بایت
 • ماهی خال مخالی
 • شاه ماهی

ماهی سالم و تازه را چگونه تشخیص دهیم؟

 • ماهی را بو کنید: برای شناختن ماهی تازه، ماهی را بو کنید. ماهی تازه دریایی بویی شبیه به آب و گیاهان دریایی دارد و ماهی تازه پرورشی بویی شبیه آب آکواریوم می دهد. ماهی های مانده و فاسد، بوی تند و ترش، شبیه گندیدگی دارند.
 • به بدن ماهی توجه کنید: بدن ماهی تازه سفت صاف است و شل و افتاده نمی‌شود. پولک‌های ماهی تازه، کاملا به سطح بدنش چسبیده‌اند اما ماهی‌هایی که پولکشان کم وبیش از روی پوست جدا شده‌اند، تازه نیستند. پوست ماهی تازه، لیز است. ماهی های مانده و کهنه پوستشان حالت چسبندگی داشته و ترشحات لزج و چسبناکی روی بدنشان وجود دارد. آبشش ماهی تازه قرمز و کمی مرطوب بوده و اگر آبشش خاکستری رنگ و خشک باشد ماهی مانده است.
 • ماهی را دور از تابش نور خورشید نگهداری کنید: ماهی‌هایی را که در خارج از مغازه درون یخدان‌های پر از یخ نگهداری می‌شوند، را نخرید. ماهی‌ها باید درون مغازه و یخچال و دور از تابش نور خورشید نگهداری شود.
 • ماهی های ریزتر بخرید: جیوه موجود در انواع ماهی‌ (یک آلاینده بالقوه در ماهی) فلزی سمی است که می‌تواند باعث ناهنجاری‌های ژنتیکی یا آسیب به مغز یا کلیه‌ها شود. به طور کلی، ماهی‌های بزرگتر جیوه بیشتری دارند، زیرا این فلز زمان بیشتری برای جمع شدن در بدن ماهی‌ داشته است.

خواص ماهی و فایده‌های بیشمار روغن ماهی

به طور کلی، هر چه ماهی چرب‌تر باشد، امگا ۳ و اسیدهای چرب غیراشباع بیشتری دارند و همان طور که می‌دانیم این دو، فرد را در مقابل بیماری‌های قلبی و عروقی محافظت می‌کنند. اگر بخواهیم گوشت و ماهی را مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که ماهی قزل‌آلا حاوی ۲۴% امگا ۳ است در حالی که در گوشت گوساله این عدد به ۲% کاهش می‌یابد. تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف ماهی بیش از سه بار در هفته در مقایسه با کمتر از دو بار در ماه موجب ۷ درصد کاهش سرطان پروستات، ۱۷ درصد سرطان پروستات پیشرفته و ۴۴ درصد کاهش خطر سرطان متاستازی می‌شود. دیگر خواص ماهی عبارتند از:

 • درمان بیماری های قلبی و افزایش سلامت قلب
 • افزایش قدرت ذهنی و IQ (ضریب هوشی) نوزاد
 • درمان بیماری های تنفسی
 • تقویت سیستم ایمنی
 • کاهش مقدار تری گلیسیرید خون
 • افزایش عملکرد سلول های خون رسان
 • تنظیم ضربان قلب
 • افزایش کلسترول خوب ( HDL )
 • کاهش فشار خون
 • درمان دردهای کمر و گردن

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا