کمک معیشتی ماهانه به این افراد تعلق گرفت

سخنگوی دولت از مصوبه هیئت دولت درباره کمک‌معیشت جانبازان، ایثارگران و معلولان خبر داد.

به گزارش اقتصاد ایران، سال گذشته طبق روال هر سال بررسی لایحه بودجه سنواتی در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داشت که وکلای ملت در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یک کمک معیشتی ماهانه را برای معلولان، ایثارگران و جانبازان فاقد شغل و فاقد درآمد مصوب کردند.

نمایندگان در بخش کمک معیشتی ماهانه (کمک‌معیشت جانبازان، ایثارگران و معلولان) با اکثریت آرا با بند (ب) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که جزئیات بند (ب) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه آمده است که بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت‌تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، کمک‌معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی مصوب هیئت وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند.

بر اساس این گزارش، اخیراً بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هفته گذشته هیئت دولت، گفت: هیئت وزیران آیین‌نامه‌ای در راستای اجرای تبصره ۱۵ ماده قانون واحده بودجه ۱۴۰۳ به تصوی برساند و کمک‌هزینه معیشتی برای معلولان و ایثارگران فاقد شغل و درآمد را تصویب کرد که کمکی برای این عزیزان باشد.

متن آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (کمک‌معیشت جانبازان، ایثارگران و معلولان) به‌شرح ذیل است:

تصویب‌نامه شماره ۶� ١۴٣/ت۶۲۶۳۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ هیئت وزیران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان بهزیستی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۱۰ به‌پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور و به‌استناد بند (ب) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به‌شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

۱ ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

۲ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

۳ ـ ستادکل: ستادکل نیروهای مسلح

۴ ـ بهزیستی: سازمان بهزیستی کشور

۵ ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۶ ـ کمک‌معیشت: مبلغی نقدی که از محل اعتبارات مصوب مربوط به‌صورت ماهانه به مشمولان پرداخت می‌گردد

۷ ـ مشمولان جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ که توسط کمیسیون پزشکی توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت بهزیستی دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید شناخته می‌شوند و فاقد شغل و درآمد هستند که بر اساس آزمون وسع و سایر احکام این آیین‌نامه شناسایی می‌شوند.

۸ ـ دستگاه‌های متولی بنیاد ستادکل یا بهزیستی (حسب مورد) که بر اساس احکام این آیین‌نامه متولی پرداخت کمک‌معیشت به مشمولان می‌باشند

ماده ۲ ـ متقاضیان برای بهره‌مندی از کمک معیشتی ماهانه موضوع این آیین‌نامه باید درخواست خود را در سامانه اعلامی از سوی دستگاههای متولی ثبت و سپس اقرارنامه رسمی مبنی بر نداشتن شغل و درآمد (حسب مورد متقاضی و یا ولی یا سرپرست قانونی وی) را در سامانه یادشده سرپر بارگذاری نمایند.

ماده ۳ ـ دستگاههای متولی مکلفند ظرف یک ماه پس از ثبت‌نام متقاضی جدید به‌منظور احراز شرایط وی جهت برخورداری از کمک‌معیشت و عدم اشتغال وی نسبت به استعلام از مراجع ذی‌صلاح نظیر صندوق بیمه و بازنشستگی تأمین اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پایگاه اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اصناف ایران و تعاون ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور (حسب مورد) اقدام کنند و دستگاههای یادشده مکلفند مراتب پاسخ به استعلام و مراتب اشتغال و میزان درآمد ماهیانه متقاضی را ظرف یک ماه از تاریخ استعلام به مرجع استعلام اعلام نمایند. مسئولیت عدم پاسخگویی و تبعات آن متوجه دستگاههای مذکور می‌باشد.

ماده ۴ ـ دستگاه‌های متولی مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به برقراری کمک‌معیشت برای مشمولان با اولویت دهکهای درآمدی پایین‌تر اقدام نمایند.

ماده ۵ ـ دستگاه‌های متولی مکلفند برای کلیه مشمولان حداقل یک بار نسبت به استعلام مجدد وضعیت آنان از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجادشده در وضعیت آنان از دستگاههای موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه اقدام نمایند و دستگاههای مذکور نیز مکلفند نسبت به پاسخ استعلام در چهارچوب مواعد مقرر در ماده (۳) این آیین‌نامه اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ دستگاههای متولی مکلفند بلافاصله پس از ابلاغ این آیین‌نامه دهک‌بندی کلیه مشمولان را از پایگاه استعلام کنند و پایگاه مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تاریخ استعلام این اطلاعات را از طریق خدمات برخط (وب‌سرویس) ارائه دهد.

تبصره ۲ ـ ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در موعد مقرر و یا ارائه اطلاعات نادرست توسط مراجع طرف استعلام بر اساس بندهای (هـ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و سایر مقررات مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده ۶ ـ کمک معیشتی ماهانه پرداختی به مشمولان بر اساس جدول زیر تعیین خواهد شد:

ماده ۷ ـ دستگاههای متولی مکلفند ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ استعلام از دستگاههای موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه بر اساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، حسب مورد نسبت به برقراری، قطع، اصلاح یا استمرار کمک‌معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ پایگاه مکلف است در صورت اعتراض فرد نسبت به دهک تعیین‌شده، نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را اعلام نماید.

تبصره ۲ ـ دستگاههای متولی مکلفند در صورت اعتراض فرد نسبت به استحقاق‌سنجی به‌عمل‌آمده نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را به وی اعلام نمایند.

ماده ۸ ـ کلیه پرداختها به جامعه هدف توسط دستگاههای متولی در سقف تعداد مشمولان اسفندماه سال ۱۴۰۲ مجاز بوده و هرگونه افزایش جامعه هدف منوط به درخواست کتبی دستگاه و صدور مجوز مکتوب توسط سازمان می‌باشد.

ماده ۹ ـ چنانچه مشمولان هرگونه درآمدی از قبیل حقوق یا مستمری کمتر از مبلغ کمک‌معیشت مقرر در این آیین‌نامه دریافت نمایند، صرفاً مابه‌التفاوت آن تا سقف مبلغ مندرج در ماده (۶) این آیین‌نامه حسب مورد توسط دستگاههای متولی پرداخت می‌شود.
ماده ۱۰ ت مشمولانی که توانایی انجام کار داشته و علی‌رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به‌تشخیص دستگاههای متولی مشغول به کار نشده باشند مشمول دریافت کمک‌معیشت نمی‌باشند.

ماده ۱۱ ـ در صورت زوال شرایط بهره‌برداری از مزایای این آیین‌نامه، فرد مشمول یا وراث قانونی وی مکلفند مراتب را جهت قطع کمک معیشتی ماهانه به دستگاه‌های متولی اعلام کنند.

ماده ۱۲ ـ دستگاههای متولی مکلفند در بازه‌های زمانی سه‌ماهه گزارشی از اجرای این آیین‌نامه را به کمیسیون برنامه و بودجه هیئت دولت ارائه دهند.

ماده ۱۳ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده دستگاه‌های متولی است.

منبع: تسنیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا